விண்ணப்பிக்க

விண்ணப்பிக்க

ஈசன் கல்வி அகத்தில் – இனைந்திட கீழ் கானும் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து , அதனை முழுமையாக பூர்த்தி

செய்து , எங்கள் முகவரிக்கு நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அனுப்பி வைக்கவும்.

( குறிப்பு : இது எந்த கல்லூரியின் சேர்க்கைக்கும் உதவாது , இது முழுக்க நிதி உதவிக்காக மட்டும் ..

மேலும் தேர்வுக்குழுவின் முடிவின் பேரிலேயே ஈசனில் சேர்க்கை நடைபெறும்..)

 

அஞ்சல் முகவரி

ஈசன் கல்வி அகம்,

#1, ரங்கநாத நகர்,

அகரம் தென்,

சென்னை – 72.

Scroll to Top